Ukulele In De Klas


APRIL: Elke dag een nieuw liedje voor kinderen 

Omdat kinderen in april allemaal thuis zitten zaten hebben we elke dag een liedje uit de Ukulele In De Klas Playlist: FOR KIDS open gezet om mee te spelen.

WAT DOET UkuleleInDeKlas?

UkuleleInDeKlas biedt interactieve muzieklessen aan met behulp van ukulele en digitaal schoolbord (digibord). De juf of meester hoeft niet per se muzikaal te zijn om muziekles te geven dankzij het interactieve lesprogramma. De les kan via een digibord gegeven worden en de leerkracht kan eventueel thuis alvast een liedje proberen. Extra kosten voor een externe muziekdocent zijn niet noodzakelijk.

UkuleleInDeKlas wil basisscholen voorzien van ukuleles en een digitaal interactief muziekles programma in combinatie met workshops voor de leerkrachten. De scholen kunnen hiermee hun leerlingen zelf weer een complete muziekles aanbieden - met instrument en zang - iets simpels waarmee leerkrachten weer vertrouwd raken met en lol krijgen in het geven van muziekles op school.

Het is eenvoudig: je klikt een liedje aan en de ukulele op het digibord laat zien welk akkoord je moet spelen en hoe je deze moet pakken. In heel veel liedjes zitten maar twee of drie akkoorden en deze kunnen binnen een paar minuten al worden gespeeld. Men kan zien hoe de vier verschillende snaren samen een akkoord vormen en hoe dit akkoord met één vinger veranderd kan worden. Ukulele spelen is zo gemakkelijk dat echt iedereen het kan leren! Langzaam wordt de moeilijkheidsgraad opgebouwd met verschillende kinderliedjes en de Ukulele Play Along kan met verzoeknummers van kinderen zelf worden aangevuld.

Playlist: FOR KIDS

In de Ukulele Play Along staat een speciale playlist voor liedjes in de klas. Deze kunnen in de klas meegespeeld worden, maar ook thuis! Een aantal liedjes zijn gratis. Toegang tot alle liedjes in de play along gaat op basis van een donatie van €25 / jaar.

SchoolTV

School TV

Onze NTR Ukulele cursus is ook te vinden bij SchoolTV

Workshop op een basisschool in Rotterdam

Wij willen Ukulele in de klas!